Overgangsregeling bespaarde oldtimerbezitters tot nu 250 miljoen
In de periode van 2014 tot en met 2020 is er door de overgangsregeling zo’n 250 miljoen euro minder aan wegenbelasting betaald. Ondanks de afname van personenauto’s waarvoor de overgangsregeling geldt, konden autobezitters dit jaar samen zo’n 25 miljoen euro aan wegenbelasting besparen met deze regeling. Dat is 1,5 miljoen euro minder dan vorig jaar en nog maar de helft van de besparing in 2014. De totale besparing van 2014 tot en met 2027, de periode waarin de overgangsregeling loopt, kan uitkomen op 328 miljoen euro. Wat jaarlijks gemiddeld neerkomt op zo’n € 423,- per auto. Het kwarttarief aan wegenbelasting dat in totaal wel wordt betaald en dat de Belastingdienst ontvangt, komt uit op 80 miljoen euro. Dit blijkt uit berekeningen van Pricewise op basis van cijfers van het CBS.

In 2027 nog maar 3.500 wagens over binnen overgangsregeling
In december gaat de verplichte stallingsperiode van drie maanden in voor de auto’s waarvoor de overgangsregeling is aangevraagd. Kiezen oldtimerbezitters van benzinepersonenauto’s met een toelatingsdatum die in 2014 tussen de 26 en 40 jaar terug lag, voor het gebruiken van regeling? Dan betalen zij een kwarttarief van of het vastgestelde maximumtarief aan wegenbelasting voor deze wagens. Dit ter compensatie van het vervallen van de voorheen totale vrijstelling van wegenbelasting voor die auto’s, waar in 2014 verandering in kwam. In totaal loopt de regeling veertien jaar; van 2014 tot en met 2027. Om in 2028 te vervallen. In dat jaar vallen namelijk alle oldtimers die in 2014 opeens buiten de vrijstelling vielen, onder de oldtimerregeling. Waarmee weer de vrijstelling van wegenbelasting ingaat. Het aantal wagens binnen de overgangsregeling neemt elk jaar af, voornamelijk door het verschuiven naar de oldtimerregeling. Ook het exporteren en naar de sloop brengen van oudere wagens zijn redenen. In 2027 zullen er naar schatting nog zo’n 3.500 auto’s over zijn waarvoor de regeling geldt. Op dat moment is een geldige autoverzekering wel nog altijd verplicht, tenzij het kenteken van de auto is geschorst. 

In totaal zo’n 330 miljoen aan besparing en 80 miljoen voor Belastingdienst
Er kan op twee manieren worden gekeken naar het betalen van het kwarttarief met de overgangsregeling. Enerzijds is er sprake van een besparing door de speciale regeling. Anderzijds gold er voorheen totale vrijstelling en maken autobezitters van deze wagens waarvoor eerder geen wegenbelasting werd gerekend alsnog kosten die er eerder niet waren. Sinds het begin van de overgangsregeling tot en met dit jaar, is er in totaal 60 miljoen euro aan wegenbelasting betaald voor personenauto’s binnen de overgangsregeling. Ten opzichte van het volledige tarief aan wegenbelasting is dit een besparing van bijna 250 miljoen euro in totaal. In de zeven jaren die nog komen, zal er in totaal nog zo’n 20 miljoen euro aan wegenbelasting worden betaald voor de auto’s binnen de overgangsregeling. De beoogde besparing voor de komende zeven jaar, ligt op bijna 80 miljoen euro. In z’n totaliteit zorgt de overgangsregeling daarmee in veertien jaar tijd voor een besparing van, naar schatting, 330 miljoen euro. De Belastingdienst ontvangt in die veertien jaar zo’n 80 miljoen euro voor auto’s waarvoor de regeling kan worden aangevraagd.

Overgangsregeling aanvragen?
Als een auto vóór 1 januari 1988 maar nog geen 40 jaar terug is toegelaten, een personen-, kampeer- of bestelauto op benzine, of een vrachtauto of autobus op benzine of én andere brandstoffen is en niet bedrijfsmatig wordt gebruikt, dan kan hier de overgangsregeling voor worden aangevraagd. Dat kan door het Verzoek motorrijtuigenbelasting bijzonder tarief overgangsregeling voor oldtimers in te vullen en terug te sturen naar de Belastingdienst. Voor oldtimers waarvoor de regeling al loopt, ontvangen autobezitters elk jaar opnieuw een acceptgiro. Een aanvraag voor de overgangsregeling gaat altijd pas in op 1 januari van het nieuwe jaar. De wegenbelasting voor het aankomende jaar moet volledig zijn betaald voordat het nieuwe kalenderjaar ingaat om te profiteren van het kwarttarief. Wie gedurende het jaar besluit geen deel meer te willen nemen aan de regeling, is verplicht het voltarief aan wegenbelasting voor dat jaar met terugwerkende kracht te betalen. 

*Disclaimer: Voor de toelating tot de overgangsregeling wordt gekeken naar de datum eerste toelating (DET); het moment waarop de wagen voor het eerst is geregistreerd op een kenteken. In dit artikel is gerekend met bouwjaren; het jaar dat de wagen van de band rolde. Er is uitgegaan van DET’s van 1 januari tot aan 1 januari. Door deze redenen kan het daadwerkelijk aantal wagens dat gebruik kon maken van de regeling afwijken. In de berekeningen van Pricewise zijn alle personenwagens die binnen de regeling vallen, meegerekend. Of de regeling daarvoor daadwerkelijk is aangevraagd, wordt buiten beschouwing gelaten. 

Bron: Pricewise.nl Overgangsregeling bespaart oldtimerbezitters 250 miljoen aan wegenbelasting in zeven jaar tijd