Het MSCCH- Bestuur heeft besloten om alle activiteiten van de Regio Limburg voor onbepaalde tijd op te schorten. Er is momenteel geen Regio Ambassadeur voor de Regio Limburg meer in functie.

De Limburgse MSCCH-leden kunnen zich voorlopig aansluiten bij Regio Zuid-Oost. Volg de link van Regio Zuid-Oost voor praktische informatie.

Het MSCCH-Bestuur zal op zo kort mogelijke termijn de in Limburg woonachtige leden informeren en het zet zich in om samen met de leden uit Limburg te kijken hoe we de Regio-Limburg verder vorm kunnen gaan geven.

Activiteiten onder de vlag van “morgan-limburg”, “Morgan Sports Car Club Limburg”, “The Morgan Breakfast Club”, “The Original Morgan Breakfast Club” en dergelijke vallen nadrukkelijk NIET onder de verantwoordelijkheid van MSCCH.