Een zonnige dag op een schitterende locatie. Veel leden zijn met de Morgan gekomen.

Binnen werden we van harte welkom geheten met koffie/thee en wat lekkers er bij.

De partners konden een eigen programma volgen. Zij werden bijgepraat over  het ontstaan van landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt

De laatste voor-
bereidingen:

Het bestuur zit er klaar voor

Welkomst- woord door de voorzitter, verslag van de secretaris, de penning- meester en de lustrum commissie.

De nieuwe statuten zijn goedgekeurd, het financiële verslag met de bevindingen van de kascontrole zijn ook goedgekeurd.

Tijd voor een heerlijke lunch!!

Hierna werden de jubilarissen even in het zonnetje gezet: 25> jaar lid van de MSCCH, dit was een felicitatie waard.

Voor de foto moesten de speldjes wel netjes opgespeld worden:

Als afsluiting van een geslaagde, zonnige, gezellige, sportieve dag nog een groepsfoto.