Leden van de MSCCH kunnen de notulen van de ALV aanvragen bij het secretariaat:

secretaris@mscch.nl