Beste Morganvrienden,

Voor de maand oktober staan twee evenementen gepland waar wij als MSCCH doorgaans aan deelnemen: de British Cars & Lifestyle, op 3-4 oktober te Rosmalen en de British Car Parts Day, op 25 oktober te Gorinchem.

De organisatoren van deze evenementen hebben alle voorzorgsmaatregelen die de Overheid oplegt ten aanzien van Covid-19 zo goed mogelijk in acht genomen.

Wij hebben als bestuur uitvoerig overleg gehad en uiteindelijk unaniem besloten als MSCCH af te zien van deelname aan zowel de BC&L als de BCPD.

Juist de kenmerkende gezellige drukte in een grote ruimte met het in groepjes bijeenkomen bij auto’s en stands maakt het risico op virusbesmetting op dit moment nog steeds groot.

Het staat ieder lid natuurlijk vrij zelf een afweging te maken ten aanzien van het bezoeken van deze beurzen.

Wij hopen als bestuur in ieder geval volgend jaar weer op een veilige manier als MSCCH vertegenwoordigd te zijn.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur

Ad Vermeij