Met droefenis heeft het bestuur van de Morgan Sports Car Club Holland kennis genomen van het overlijden van Jaap Kuiper.

Jaap was ruim 30 jaar een actief lid van onze MSCCH.

Hij was bescheiden en aimabel en voor ons van grote betekenis.

Vele leden sloten hun autoverzekering bij hem af omdat ‘het als familie voelde’.

De MSCCH is hem dankbaar voor zijn trouwe steun, waardoor talloze evenementen en bijeenkomsten tot een groot succes konden worden gemaakt.

Wij wensen Gea, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met het dragen van dit verlies.

Namens het bestuur van de MSCCH,

Ad Vermeij, voorzitter