Bezoek Luxemburg met 22 vrienden en 11 Morgan sportscars

Autorijden in een sprookje, lieflijke wegen tussen korenvelden, koeienweide en machtige bossen, perfect verzorgde wegen en bloemrijke dorpjes met welgestelde lieve bewoners. Rust en gemoedelijkheid vieren hoogtij , waardoor het verblijf in een gemoedelijk hotel al snel heel plezierig is.Wanneer de kok in zijn brandschone keuken ook nog heerlijke gerechten op tafel tovert ben je niet ver verwijderd van een paradijslijke vakantie.

In de zomer van 2018 gebeurde het, terug naar het land van onze jeugd, vroeger met onze motorfiets op de camping met vrienden in de 60 er jaren, nu met onze Morgan vrienden en vriendinnen in een heerlijk hotel, een hotel met historie want dat is waar Morgan bezitters van houden..Voor de echte liefhebbers een bloemlezing van de hoogte punten,later een lijst van adressen en ga zelf ook een keer naar dit wondermooie land.

Maastricht via de Belgische wegen richting Eupen dan naar de Belgische Ardennen, we passeren het hoogste punt van Belgie het Signal van Botragne , koffie of soep en een boterham.

Verder via St.Vith, richting Diekirch , dan komen de kleine wegen naar Larochette, naar ons Hotel in Berdorf , Hotel Kinnen sinds 3 generaties in Berdorf en sind 1850 hotel uitbaters.

Wat een lieflijk oud hotel met alle moderne voorzieningen en moderne kamers en badkamers. Als klap op de vuurpijl een geweldige garage waar makkelijk 11 Morgans ( en meer) veilig kunnen staan .

Dan het avond eten, in één woord , geweldig , iedere avond, alsook het onbijt .

Mooi overdekt terras , prachtige Mosel-wijnen en Luxemburgs bier . De prijs zeer aangenaam , dat is wel heel prettig.

Daar kun je mooi enkele dagen verblijven. Mevrouw Kinnen houd alles in de gaten en geeft perfecte sturing.

Zoals wij altijd doen, hebben we contact gezocht met onze vrienden in de Morgan Club van het land waar wij op bezoek gaan , zo ook in Luxemburg, waar wij veel advies hebben gekregen van Paul Becker de Secretaris van MOG LUX , zij waren met 2 Morgans , 3 vrienden op bezoek bij ons in Hotel Kinnen, voor een glaasje bier. Dat zijn de ware vrienden.

Dan de bezienswaardige routes bijvoorbeeld , via Ziller naar Grevenmacher , langs de Mosel en een bezoek aan de wijnkelders van Cave St.Martin in Remich , daar blijven lunchen is een top belevenis.

Op de terugweg een bezoek brengen aan Bech en bij de vriendelijke Lotusrijder iets drinken ,

op het terras van “”Rest.Bech-Gare”” of een bezoek aan hun Bier-Brouwerij. Dan snel terug naar het mooie Hotel Kinnen in Berdorf.

Uiteinelijk moet je ook weer naar huis of nog meerdere mooie tochten maken, vraag r maar naar onze informatie.

Dan via Ettelbuck naar Bastogne en bezoek aan Wereld Oorlog 2 museum Mardasson, enorm en leerzaam.

Van Bastogne naar Maastricht via de Ardennen is ook geen straf voor een doorgewinterde Morgan rijder, dus richting St.Vith , naar Eupen en over de kleine wegen naar Maastricht waar het ook heerlijk vertoeven is , wanneer je meer informatie wil, laat het ons maar weten !

Email : hemhermans@planet.nl

Hotel Kinnen Berdorf

Morgan Club Lëtzebuerg a.s.b.l. ( MOG LUX ) / Paul Becker secr.

Cave St.Martin Remich

Rest. “”Bech Gare””, Bech

Signal de Botrange

Museum Mardasson Bastogne

Maastricht – Berdorf 204 KM

Zoals altijd uw Herman Hermans , President of The Original Morgan Breakfast Club.

     LUXEMBURG little country / big wonders !

Visiting Luxemburg with 22 friends and 11 Morgan sportscars , driving in a fairytale,

charming roads between wheat fields, cowfarms pasture and mighty forests, perfectly manicured roads and flower-filled villages with well-to-do dear residents. Peace and cosiness celebrate high tide, making the stay in a cozy hotel quickly very enjoyable.When the cook in his brilliant kitchen makes also delicious dishes on the table ,than you are not far from a paradisiacal holiday.

In the summer of 2018 it happened, back to the country of our youth in de 60’s, formerly with our motorcycle at the campsite with friends. Now with our Morgan friends and girlfriends in a lovely hotel, a hotel with history, because that is what Morgan owners love .

For the real enthusiasts a reading of the highlights, later a list of addresses and certainly go once to this wonderful country.

Maastricht via the Belgian roads towards Eupen then to the Belgian Ardennes and we pass the highest point in Belgium the Signal of Botragne, coffee or soup and a sandwich.

Further via St.Vith, direction Diekirch, then the small roads to Larochette, to our Hotel in Berdorf, Hotel Kinnen since 3 generations in Berdorf and sind 1850 in the hotel business.

What a lovely old hotel with all modern amenities and modern rooms and bathrooms.

To top it all off, a great garage where 11 Morgans (or more) can stand safely, super.

The diner/eating in the evening, in a sense, great and delicious, every night , as well , as also the breakfast.

The covered terrace, excelent Mosel wines and Luxembourg beer. The hotel price very pleasant and that is very nice for Morgan Drivers.

There you can stay nice a few days, or more.   Mrs Kinnen keeps an eye on everything and gives perfect guidance.

As we always do, we have contacted our friends in the Morgan Club of the country where we are visiting, also in Luxembourg, where we received a lot of advice from Paul Becker the Secretary of MOG LUX, they were with 3 Morgan owners visiting us at Hotel Kinnen, for a glass of beer.

They are real friends.

From the interesting routes, for example, via Ziller to Grevenmacher, along the Mosel and a visit to the wine cellars of Cave St.Martin in Remich, having lunch at there restaurant is an experience.

Make a trip on the “”Route de Vin””, beautiful and buy some Mosel Wine.!

On the way back visit at Bech with the friendly “”Lotus-owner”” and drink something on his terrace of Rest.Bech-Gare or visit the Beer Brewery. Then quickly back to the beautiful Hotel Kinnen in Berdorf.

In the end you also have to go home or make more trips, just ask us.

Then via Ettelbruck to Bastogne and visit to World War 2 museum Mardasson, enormous and instructive .

From Bastogne to Maastricht via the Ardennes is also no punishment for a seasoned Morgan driver, so direction St.Vith, to Eupen and over the small roads to Maastricht where it is also wonderful to stay, if you want more information, please let us know !

Email . hemhermans@planet.nl

Hotel Kinnen Berdorf

Morgan Club Lëtzebuerg a.s.b.l. ( MOG LUX ) / Paul Becker secr.

Cave St.Martin Remich

Rest.””Bech Gare””, Bech

Signal de Botrange

Museum Mardasson Bastogne

Maastricht – Berdorf 204 KM

More details ? Let us know.

Yours Herman Hermans , President of The Original Morgan Breakfast Club.