Beste Morganvrienden,

Met steeds strengere overheidsmaatregelen ten aanzien van Covid-19 in het verschiet lijkt dit een goed moment om even bij te praten.

Ons verenigingsjaar is inmiddels weer afgesloten, de contributienota’s voor 2021 zijn door de penningmeester verstuurd.

We hebben, alle beperkingen ten spijt, hopelijk toch nog kunnen genieten van onze  Morgans en elkaars gezelschap.

De regio-avonden en de voorgenomen eindejaarsdiners staan helaas alweer ‘on hold’.

We hebben als bestuur onlangs onze eerste videovergadering gehouden.

Dankzij de zorgvuldige voorbereiding van onze secretaris Wim Rutten is deze prima verlopen. Het ontbreken van direct persoonlijk contact werd door ons wel als een gemis ervaren. Het zij zo!

Het voor november geplande overleg met de regio-ambassadeurs zal op dezelfde wijze worden georganiseerd.

Een belangrijk punt van aandacht zal de Algemene Ledenvergadering  van maart 2021 worden.

Het is vooralsnog onduidelijk of deze op de ons gebruikelijke wijze kan plaatsvinden.

We beraden ons als bestuur op alternatieven, binnen de kaders van onze Statuten.

Hierop vooruitlopend wil ik alle leden en sympathisanten vragen of uw actuele e-mailadres bekend is bij Meino Binnema, onze ledenadministrateur. Dit geldt met name ook voor adressen die niet in de ledenlijst vermeld staan.

Het stelt ons als bestuur in staat u in het vervolg persoonlijk te kunnen benaderen in de vorm van een Nieuwsbrief waarin wij u op de hoogte gaan houden van het traject naar de ALV.

Deze zal de u inmiddels bekende ‘Berichten van het bestuur’ op de website vanaf nu vervangen.

De FataMorgana blijft natuurlijk een onvervangbaar ‘trait d’union’ binnen onze club.

Om maar gauw terug te grijpen naar het vertrouwde Engelse adagium:

keep calm and carry on, maar blijf vooral gezond.

Namens het bestuur,

Ad Vermeij, voorzitter