Beste Morganvrienden,

Vorige week konden we kennisnemen van de geplande exitstrategie die onze Overheid in de komende maanden voor ogen heeft.

Het zou voor ons onder andere kunnen betekenen dat onze regio-meetings per 1 juni weer van start mogen gaan, met een maximum van 30 bezoekers.

Menigeen staat waarschijnlijk al te trappelen van ongeduld!

Toch willen wij als Bestuur van de MSCCH enkele kanttekeningen plaatsen.

Bij het kiezen voor de datum van 1 juni gaat men ervan uit dat de huidige maatregelen afdoende blijken om de verspreiding van het virus onder controle te houden en dat de gevreesde ‘tweede golf’ beperkt blijft.

Dit is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Het blijven naleven van de opgelegde beperkingen staat hierin centraal.

Hopelijk is het op de vaste locatie van de bijeenkomsten mogelijk om de 1,5 meterregel te realiseren.

Het blijft echter de persoonlijke verantwoordelijkheid van alle leden om de inmiddels welbekende regels na te leven en zelf te bepalen of hiermee het bezoeken van de meeting verantwoord is of niet.

Wij vinden het als Bestuur belangrijk ieder lid zich van zijn eigen verantwoordelijkheid naar zichzelf en naar anderen bewust is.

In overleg met de eigen regioambassadeur kan de organisatie van de meetings nu verder worden afgestemd.

Laten we, ondanks het voorbehoud, de datum 1 juni in ieder geval als een mooie stap in de goede richting beschouwen!

Namens het Bestuur,

Ad Vermeij, voorzitter