Als er Morgan leden zijn die belangstelling hebben voor de notulen van de ALV kunnen zij zich melden bij het secretariaat

wjamruttenj@kpnplanet.nl