NIEUWS VAN DE LUSTRUM COMMISSIE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Elspeet, augustus 202

Beste Morganeers,

Als wij dit bericht schrijven zitten we volop in de zomer van 2021. Volgens ons demissionaire kabinet zouden we een mooie zomer tegemoet gaan, nadat iedereen van een eerste vaccinatie was voorzien. Inmiddels hebben we de effecten gezien van het “dansen na Janssen” en zijn de net afgeschaalde maatregelen links en rechts weer aan het opkomen, om het over de enorme ellende en alle verdriet,  ontstaan door de grote hoeveelheden water maar niet te hebben. Het gemiste plankje van onze olympiër Mathieu wordt dan ineens maar een volstrekt onbetekenende bijzaak……………….

Sportklasse..

Dat gezegd hebbende laten wij u ook direct weten dat het sportieve element voor óns géén bijzaak is als het gaat om de sportklasse tijdens het lustrumweekend! Wij zijn nog steeds intensief in overleg met organisatoren en sponsoren om deze klasse een plaats te kunnen geven op de agenda tijdens de lustrumviering van onze club, maar de weg daar naartoe gaat niet altijd over rozen……………zoals ook uw route bij deelname aan deze krachtmeting niet zonder slag of stoot zal verlopen. Uw weg zal leiden langs diverse controle- en stempelposten; u zult een proeve van bekwaamheid moeten afleggen in b.v. het rijden van de ingetekende lijn, de blinde lijn, de kortste route van punt naar punt, bol-pijl trajecten maar ook b.v. het rijden van een visgraat, ook wel dennenboom of strippenkaart genoemd, of een regelmatigheidsproef.

U heeft nog een klein jaar de tijd om te u te bekwamen voor dit onderdeel, samen met uw partner  en daarmee te voorkomen dat uw sportklasse uitmondt in een relatietest op de mooie Veluwse- en Sallandse binnenweggetjes……………

Inschrijven..

Tegen deze achtergrond is de lustrumcommissie zeer verheugd over het feit dat we nog dat jaar respijt hebben om alle puntjes op de i te zetten voordat “ons evenement” van start gaat. Als ú dit bericht leest is het inmiddels half september en kan ieder moment het “officiële inschrijven voor het event” gaan beginnen. Tot nu toe hebben een kleine 250 equipes zich geregistreerd als serieus belangstellend, waarbij diverse equipes al hebben laten weten welke nachten men wil verblijven in het “eventhotel” in Elspeet. Dat mag dus gerust méér dan serieuze belangstelling worden genoemd!

Aangezien in Hotel Mennorode te Elspeet 175 kamers beschikbaar zijn, gaan we in “charges” de definitieve inschrijving invullen. De als eerste 175 geregistreerde equipes krijgen ook als eerste het inschrijfdocument toegestuurd. Zij dienen zich voor 10 oktober middels dit formulier definitief in te schrijven. Die inschrijving is in principe bindend, natuurlijk zijn er ook annuleringsvoorwaarden van toepassing,  en zal als basis gaan dienen voor de facturering vanuit de organisatie. Daarna zullen de overige geregistreerde equipes het inschrijfformulier ontvangen. De kamers die vanuit de eerste 175 registraties niet worden gereserveerd binnen die maand komen dan ter beschikking voor de opvolgende registratienummers. Zo is gegarandeerd dat het “first come, first served” principe netjes wordt ingevuld. Het kamer aanbod naast die eerste 175 is verdeeld over meerdere hotels in de regio, soms tegen dezelfde kamerprijs, maar hier en daar helaas ook hoger omdat wij niet meer allotment hebben kunnen krijgen tegen de oorspronkelijke condities. U kunt daarop dan inschrijven óf de keuze maken zelf op zoek te gaan naar een hotelkamer in de regio.

Als u echter deel wilt nemen aan het event zult u zich hoe dan ook middels het inschrijfformulier moeten inschrijven.

Ook al zou u niet willen overnachten, maar voor zowel de goodiebag inclusief het routeboek, als voor alle “F & B” onderdelen (en dat zijn dus de “get together party” op vrijdagmiddag, de barbecue op vrijdagavond, het diner/feestavond op zaterdagavond én de high tea op de zondagmiddag), de gelimiteerd beschikbare badge én deelname aan de sportklasse, dient u zich apart op te geven!! Het is natuurlijk het gezelligste als u het hele programma van de partij bent, maar u kunt dus b.v. ook alleen deelnemen aan het event als rijder. In dat geval schrijft u zich alleen in als deelnemer en ontvangt u de goodiebag, het routeboek en natuurlijk het bijbehorende rallyschild. U bent dan echter uitgesloten van alle andere programma onderdelen………….en dat gaat u toch niet willen?!

Het programma kan zich inmiddels ook verheugen in de belangstelling van de schrijvende pers en u moet er dus niet vreemd van opkijken als na afloop van het evenement ineens uw Morgan opduikt in een interessante uitgave over bijzondere Engelse sportwagens of een specialistisch artikel over het octaangehalte van uw Classic Car Fuel. En laat u zich tijdens het evenement ook vooral niet afleiden door een overkomende drone met een gevoelige lens…………….

Als u dat allemaal niet wilt missen is het van belang dat u de komende weken alert bent op de binnenkomende mail én de lustrumsite zodat u zich zo snel mogelijk inschrijft. En zorgt u er vooral voor dat u op 19 augustus 2022 volledig gevaccineerd bent en dat kunt aantonen middels uw QR code via uw “corona-app”.  We zullen er als organisatie ongetwijfeld ook in 2022 niet aan gaan ontkomen om van alle deelnemers te vragen om aan te tonen dat ze of volledig zijn gevaccineerd of middels een zéér recente test hun gezondheid kunnen onderschrijven.  Het 50 jarig lustrum-event van de MSCCH is immers een meerdaags evenement met, naar zich laat aanzien, tussen de 500 en 700 aanwezigen.  De lustrumcommissie zal het evenement uitsluitend kunnen uitrollen door volledig te voldoen aan alle dán geldende voorschriften voor evenementen en dat zullen wij dus ook vragen van alle zo gewaardeerde deelnemers uit binnen- én buitenland. Wij doen een beroep op dat commitment van úw kant, dan zullen wij er voor zorgen dat bij de sportklasse alle plankjes op de juist plaats liggen!

De Lustrumcommissie

Martin Barkel

Els Hoekstra

Rob Veeger