In Memoriam Leo van Olderen

In Memoriam Leo van Olderen

Op 15 oktober is Leo van Olderen plots overleden.

Leo was sinds 1976 lid van de Morgan Sports Car Club Holland en mag daarom als een der veteranen van onze club worden beschouwd.

Van 1979 tot en met 1981 was hij als penningmeester lid van het bestuur.

In 1982 kreeg hij de Wisselbeker uitgereikt, de voorloper van de Peter Morgan Award.

Leo bleef actief bij de club betrokken en was een trouw deelnemer aan onze vergaderingen en evenementen.

Recent had hij nog plaatsgenomen in de Kascontrolecommisssie.

Wij verliezen in hem een markant en zeer gewaardeerd lid van onze club en wensen Anneke, de kinderen en kleinkinderen veel kracht toe om dit verlies te dragen.

Ad Vermeij, voorzitter