Met droefheid heeft het bestuur van de Morgan Sports Car Club Holland kennis genomen van het overlijden van ons lid en onze oud-voorzitter Cor Pieren.
Cor was sinds 1990 lid van de MSCCH en bleek al snel een aimabele en bekwame bestuurder, eerst als penningmeester en later als voorzitter, die oog had voor de belangen van de club en zijn leden.
Ook hierna bleef zijn betrokkenheid bij de club groot.
Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk
Wij zullen deze markante man missen bij de komende festiviteiten rond het 50-jarig bestaan van onze club, en wensen zijn vrouw Gitta veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.
Namens het bestuur van de MSCCH,
Ad Vermeij, voorzitter