De Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) behartigt de belangen van de eigenaren van historische wegvoertuigen. Vooral in Nederland, en via FIVA ook internationaal.

Klik hier voor de website

Brandbrief mobiliteitsalliantie aan Tweede kamer.
De Federatie Historische Automobiel- en Motorfiets Clubs maakt deel uit van de Mobiliteitsalliantie. De 26 partners in de Mobiliteitsalliantie zijn, naast de FEHAC, organisaties uit het openbaar vervoer, de (auto)mobiliteit en het goederenvervoer, de OV-bedrijven, de ANWB, Bouwend Nederland, Transport en Logistiek Nederland en de Fietsersbond.

Nu er in de formatie van een nieuwe regering waarschijnlijk alleen incidentele middelen worden vrijgemaakt voor mobiliteit, heeft de Mobiliteitsalliantie in een brandbrief aan formerende partijen geschreven dat incidentele uitgaven nooit een oplossing kunnen voor structurele problemen. In de brandbrief wordt daarom benadrukt dat structurele middelen noodzakelijk zijn.

FEHAC vraagt ook aandacht voor het onderliggend wegennet omdat juist dit door het mobiel erfgoed gebruikt wordt.

RDW roept nogmaals op om (land)bouwvoertuigen te registreren.

Heeft u een voertuig zonder kenteken? En wilt u hier volgend jaar nog de openbare weg mee op? Kijk dan op de RDW site of hiervoor een (Land)bouwregistratie nodig is. Dit geldt namelijk niet alleen voor tractoren en graafmachines, maar ook voor heftrucks, SRV wagens en andere zogenaamde MMBS-en.

FEHAC Algemene Leden Vergadering

De ALV wordt gehouden op zaterdag 11 december in het Louwman museum te Den Haag.
Voorafgaand aan de ALV zijn er twee parallelsessies over BTW voor clubs en WBTR.
De parallelsessies beginnen om 13:00 uur. De ALV om 14:00 uur. Nadere informatie volgt.

Publicaties
Informatie uit deze nieuwsbrief is vrij van rechten.
Artikelen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld.

Colofon

FEHAC Secretariaat
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
☏ 085 – 303 46 51
✉ secretariaat@fehac.nl
www.fehac.nl