For Sale

1946 Morgan 4/4 Flathead

History:

Mr. B. de Meyere ordered an old english white Morgan 4/4 at the Morgan Motor Company in Malvern Link.

In 1946 the Morgan 4/4 standard special with chassisnumber 1432 got a new Dutch title in name of Messrs de Meyere & Co. N.V., Amsterdam, The Netherlands.

The company decided to sell the Morgan 4/4 with title AG-72-22 in 1960 to: Mr. H.Th. de la Chambre in Amsterdam.

Father and son used the Morgan for many years until the body was beyond repair. A decision was made to start to restore the Morgan 4/4 as a father and son project.

A new body was ordered at the Morgan Company as well as many parts.

The engine was fully overhauled by a specialized company and the dismanteling started. Unfortunetaly the father passed away and the son could not bring up the inspiration to finalize the project.

All parts were stored for many years, waiting to be assembled.

Misfortune again, the son passed away. The Morgan 4/4 was inherited by Mrs. Rita de la Chambre, who kept it for a few years.

The Morgan 4/4 stayed in the de la Chambre family until 04-10-2013.

The Morgan 4/4 was assembled from 2014 until 2017. Missing parts were hard to come by. With help of the Morgan specialists all over the world, we were able to complete the car.

Due to circumstances we are looking for a new owner and/or car collector who wants to expand his collection with this beautifull flawless 1946 Morgan 4/4 flathead standard special. According our British contacts this is a very rare car especially with the fully overhauled original boosted engine.

The Morgan 4/4 comes with a fully documented history, including books and magazines.

A wunderful 1946 Morgan 4/4 as Christmas present fora n attractive price of € 54.500,00

Please contact Mr, Ton van Rijn, mobile: +31 653162125 for more information or appointment.

Te koop

1946 Morgan 4/4 Flathead

Geschiedenis:

De heer B. de Meyere bestelde een oude Engelse witte Morgan 4/4 bij de Morgan Motor Company in Malvern Link.

In 1946 kreeg de Morgan 4/4 standaard special met chassisnummer 1432 een nieuwe Nederlandse titel op naam van Messrs de Meyere & Co. N.V., Amsterdam, Nederland.

Het bedrijf besloot om de Morgan 4/4 met titel AG-72-22 in 1960 te verkopen aan: Mr. H.Th. de la Chambre in Amsterdam.

Vader en zoon gebruikten de Morgan vele jaren totdat het lichaam onherstelbaar was. Er werd besloten om de Morgan 4/4 als een vader en zoon-project te herstellen.
Een nieuw lichaam werd besteld bij de Morgan Company evenals vele onderdelen.
De motor werd volledig gereviseerd door een gespecialiseerd bedrijf en de demontage startte. Helaas is de vader overleden en kon de zoon de inspiratie niet opbrengen om het project af te ronden.
Alle onderdelen werden vele jaren opgeslagen, wachtend om te worden geassembleerd.
Opnieuw ongeluk, stierf de zoon. De Morgan 4/4 werd geërfd door mevrouw Rita de la Chambre, die deze enkele jaren bewaarde.
De Morgan 4/4 bleef tot 04-10-2013 in de familie de la Chambre.
De Morgan 4/4 werd geassembleerd van 2014 tot 2017. Ontbrekende onderdelen waren moeilijk te vinden. Met de hulp van de specialisten van Morgan over de hele wereld konden we de auto voltooien.

Vanwege omstandigheden zijn we op zoek naar een nieuwe eigenaar en / of autoverzamelaar die zijn collectie wil uitbreiden met deze prachtige vlekkeloze 1946 Morgan 4/4 flathead standaard special. Volgens onze Britse contacten is dit een zeer zeldzame auto, vooral met de volledig gereviseerde originele versterkte motor.
De Morgan 4/4 wordt geleverd met een volledig gedocumenteerde geschiedenis, inclusief boeken en tijdschriften.
Een prachtige Morgan 4/4 uit 1946 als kerstcadeau voor een aantrekkelijke prijs van € 54.500,00
Neem contact op met Mr, Ton van Rijn, mobiel: +31 653162125 voor meer informatie of een afspraak.