Ter overname aangeboden : 2 vooroorlogse Engelse autobladen
met artikelen over de toen net geïntroduceerde  Morgan 4-4 :
a) The Autocar , Febr. 14 ,1936 met  op pag. 269,270 het artikel :
“New Morgan Car ,Interesting  Design of a Four-wheel High-performance
Open Two-seater by Makers of a Famous Three-wheeler.
b)Practical Motorist , Oct. 16 , 1937 , Special enlarged  Show number
Earls Court 1938 Show , met op pagina 956 een beschrijving van de
Morgan stand met “The sporting Morgan Four-four”.
Voor de Morgan historici onder ons  e/o de bezitter van de Morgan 4-4 ,
voor zover die er binnen de club is (?!)
Vraagprijs :€ 15 samen +VZK (€4,60)
Albert Hulsman ,email :ajhulsman@kpnmail.nl